I framtiden vill biltillverkarna erbjuda bilar som inte kräver en aktiv förare, men vad tycker egentligen svenskarna om dessa förarlösa bilar? En undersökning från Goodyear och London School of Economics and Political Science visar att strax över en fjärdedel av svenskarna (28%) skulle känna sig bekväma med att dela väg med självkörande bilar. Svenskarna placerar sig också högt när man listar vilka som uppger att de har välvillig inställning till ny teknik.

Många företag experimenterar redan med förarlösa bilar, så kallade AVs (Autonomous Vehicles) och framtiden har ofta porträtterats med just denna typ av bilar. I studien som Goodyear har genomfört tillsammans med London School of Economics and Political Science (LSE) har svenskarnas och tio andra europeiska nationaliteters inställning till förarlösa bilar undersökts.

Studien visar att svenskarna hamnar på tredjeplats över de som har en teknisk optimism. Det framgår också att 44 procent av de svenska respondenterna tror att självstyrande bilar skulle vara säkrare eftersom mänskliga misstag orsakar de flesta trafikolyckorna. Att dela väg med självstyrande bilar innebär dock risker enligt svenskarna, 78 procent instämmer i påståendet ”förarlösa bilar kan krångla”. Svenskarna erkänner samtidigt att de inte vet tillräckligt om förarlösa bilar, det uppger 63 procent.

– Självkörande bilar i trafiken är påväg och att förstå sig på hur förare skulle uppleva att dela vägarna med dessa fordon är av stor vikt. Vi på Goodyear undersöker ämnet för att få en inblick in i framtiden. Vi hoppas att denna information kan komma till god hjälp för alla aktörer som jobbar med detta, säger Jenny Wahlsten, Nordic Marketing Specialist på Goodyear.

Om vi i framtiden inte behöver hålla ögonen på vägen skulle närmare var fjärde svensk (24%) ta tillfället i akt att jobba och desto fler ägna sig åt att koppla av med vänner, familj och fritidsintressen (41%). En majoritet, 81 procent, skulle dock välja att inte fullt släppa kontrollen och då hålla ögonen på både väg och omgivning.

Många möjligheter med självstyrande bilar

Förtroendet för självstyrande bilar beror till viss del på hur och var de ska användas. Tre av fyra svenskar (77 %) tror att självstyrande bilar skulle klara sig bra på motorvägarna och nästan varannan svensk tror också att självstyrande fordon skulle fungera bra i kollektivtrafiken (48%). Det är dock oklart vad Goodyear menar med kollektivtrafiken i det här fallet. Om svenskarna tillåts önska helt fritt gällande förarlösa bilar så hamnar miljövänligheten i topp, det tycker sju av tio (70%). Även här saknas dock ett förtydligande. Vad menar Goodyear med att självbärande bilar skulle kunna påverka miljövänligheten? Vad Svenskarna också lockas av är smarta däck som kan läsa av väder- och vägförhållanden (69%) samt att bilen har en internetuppkoppling (49%).

Om studien

Studien är en del av Goodyears ThinkGoodMobility plattform. Den genomfördes genom en kombination av fokusgrupper i fyra europeiska länder med 48 deltagare, och en onlinesurvey med cirka 12 000 respondenter i 11 europeiska länder. Den bygger på den uppmärksammade studien tillsammans med LSE som under 2015 undersökte förares sociala beteenden på vägarna.