Vi lever i en spännande tid. En tid då den personliga mobiliteten ska genomgå ett genomgripande teknikskifte från fossiloberoende drivmedel till förnybara drivmedel. De flesta ser elmotorn som lösningen. Några tänker sig elbilar med batterier och andra tänker sig elbilar som tankas med vätgas som i sin tur omvandlas till el i en bränslecell. Mercedes visar upp en prototyp på en kompakt-SUV, Mercedes GLC, med både batterier och bränslecell. En laddhybrid med vätgasteknik.

– Vi tror på den elektriska drivlinan och vi har redan tillverkning av den mest spridda elbilen i Tyskland inom koncernen, sa professor Thomas Weber när Daimler AG presenterade sin satsning på framtida elbilar med batterier och bränsleceller.

– Vi tror på den elektriska drivlinan och vi har redan tillverkning av den mest spridda elbilen i Tyskland inom koncernen, sa professor Thomas Weber när Daimler AG presenterade sin satsning på framtida elbilar med batterier och bränsleceller.

Att det just nu pågår en dragkamp mellan två tekniker för att få med sig energin som ska driva elmotorn i framtidens elbilar är knappast någon överraskning. Politiker, forskare och biltillverkare tvekar fortfarande om vad som är bästa tekniken när det gäller framtidens fordon. Argumenten bollas i allt högre tonläge och framtidsspanarna talar numera om allt från minskad bilkörning, dramatiskt minskad enligt vissa, till de privata elbilarna som nyckeln till en övergång till ett stabilare elnät med kapade toppar i produktionen.

En laddar bränslecellbil, säger Harald Kröger när Mercedes GLC laduhybrid premiärvisas.

En laddar bränslecellbil, säger Harald Kröger när Mercedes GLC laduhybrid premiärvisas.

Vi har två tekniker som möjliggör en framtida personlig mobilitet baserad på förnybar elproduktion, batterier eller bränsleceller, och vi har ett flertal lösningar för att förse förbränningsmotorer med förnybara drivmedel i form av syntetiska bränslen eller biodrivmedel. Framtiden ser med andra ord ljus ut för den personliga mobiliteten. Det är egentligen bara i vissa politiska grupper och bland en minskande skara stadsplanerare som vi fortfarande ser tanken på inskränkningar i privatpersoners rätt att ha, eller kanske mer använda, en egen bil som lösningen för framtiden.

Det intressanta är att vi i detta teknikskifte också upplever en konflikt om vad framtidens bilar ska drivas med. Japanska Toyota och Honda tror på vätgasen medan japanska Nissan, franska Renault och amerikanska Tesla är övertygad om att batterierna är bästa lösningen.

Mercedes har under årtionden kört tester med batterielbilar och vätgaselbilar samtidigt som man marknadsfört gasdrivna bilar som kan köras på förnybar biogas. Ett intensivt arbete för att utveckla allt energieffektivare bilar med förbränningsmotorer där både motorer, drivlinor, karossform, materialval, läs lättare material, optimerats för lägst förbrukning har hållit förbränningsmotortekniken vid liv samtidigt som miljöpåverkan hållits nere.

Konstgjord andning för en gammal teknik säger några. Enda möjligheten att bygga bilar som har anständig räckvidd, är användbara året runt och har en seriös krocksäkerhet säger andra. Tesla har gått i bräschen för batterielbilar och motbevisat de flesta av dessa argument.

Fortfarande finns dock frågetecken när det gäller hållbar produktion av batterier samt elektricitet, räckvidd och möjligheten att bygga en batterielbil som kan konkurera med förbränningsmotorbilen när det gäller priset. Nissan tror att det går att räkna hem batterielbilen fortast, men Toyota tror att bränslecellsbilen kan räknas hem fortare och där står vi idag. Framtiden kommer att visa vilken teknik som vinner, om någon vinner eller om vi istället kommer fram till flera samexisterande tekniker.

Harald Kröger, vice vd Electrics/Electronics and e-Drive premiärvisa Mercedes GLC med bränsleceller och batterier.

Harald Kröger, vice vd Electrics/Electronics and e-Drive premiärvisa Mercedes GLC med bränsleceller och batterier.

Mercedes lanserar idag den första personbilen med laddhybridteknik och bränslecell. Renault har tagit fram en lastbil med motsvarande teknik tidigare. Man har lyckats klämma in både batterier, 9 kWh, vätgastankar för 4 kg vätgas, bränslecell och elmotor i en Mercedes GLC, företagets kompakt-SUV. Resultatet är en bil som går 5 mil på batteriel, 50 mil på batteriel och vätgasproducerad el samt tankas på 3 min på en vätgasmack.

Mercedes GLC, laduhybrid med bränslecell.

Mercedes GLC, laduhybrid med bränslecell.

Mercedes lovar idag att ha bilen på marknaden 2017 samtidigt som man säger att konsortiet som består av Air Liquide, Daimler, Linde, Shell, OMV och Total har som mål att ha 400 vätgastankställen i Tyskland år 2023. Man lovar också fördelarna av en batterielbil vi dagligt pendlande och hemmaladdning i kombination med användbarhet som dagens bilar både vad gäller prestanda, körbarhet och funktion i kyla. På köpet får man en lägre ljudnivå.

Röntgenbild av tekniklem under skalet på nya GLC laddhybrid.

Röntgenbild av tekniken under skalet på nya GLC laddhybrid.

Kort sagt så tar man ett tekniksteg som innebär att den tyska infrastrukturen och det tyska bilanvändandet kan fungera på ett liknande sätt som det gör idag. Inga halvtimmesstopp för laddning, ingen räckviddsångest och minskad oro för vad som händer när batterierna börjar tappa kapacitet. Mindre batterier betyder också mindre behov av litium.

Mercedes nya bottenplatta för elbilar med batterier

Mercedes nya bottenplatta för elbilar med batterier

3D-modell av hur tekniken läggs upp i Mercedes kommande batterielbil med fyrhjulsdrivning och batterier.

3D-modell av hur tekniken läggs upp i Mercedes kommande batterielbil med fyrhjulsdrivning och batterier.

Men, och det är riktigt intressant, Mercedes sneglar samtidigt på vad som händer i bilismens hemland där Tesla växer så det blixtrar samtidigt som GM lovar att ta upp kampen med Elon Musk och hans Tesla. Samtidigt som man visar nya GLC visar man också sin nya plattform för en elbil med enbart batterier för energilagring. En platt bottenplatta med stora boxar för batterier och två elmotorer. Läs en Tesla S med fyrhjulsdrivning i tysk version. Mercedes lovar att den ska nå 50 mils räckvidd och att batteriboxarna ska vara designade för en rad olika batterityper. Man lovar också modern och robust teknik för trådlös laddning av batterierna i olika typer av elbilar.

Idag erbjuder Mercedes sin B-klass som elbil med batterier och en räckvidd på 20 mil samt ett par laddhybrider. Runt hörnet väntar förfinad teknik med längre elräckvidd och effektivare drivlinor i laddhybridversioner av alla modellserier. Det nya är en bättre integrerad elmotor/generator som sitter direkt efter förbränningsmotorn och jobbar tillsammans med den för att ge en körupplevelse som motsvarar en klassisk V8: med acceleration, vridmoment och körbarhet även om det sitter en fyrcylindrig motor under huven. Man får också utsläppsfri och billig samt tyst körning vid kortare pendlingsresor.

Vilken teknik kommer att vinna frågar vi oss naturligtvis.

Klart är att ju mer man vet om utvecklingen desto osäkrare blir man om hur det här ska sluta. Mercedes satsar på laddhybrider, garderar med batterielbil och bygger världens första laddhybrid-bil med vätgas som huvudsaklig energibärare.

Professor Thomas Weber är styrelsemedlem i Daimler AG och ansvarig för utveckling samt forskning inom företaget. Han annonserade en storsatsning på elektriska drivlinor vid en presskonferens i onsdags.

Professor Thomas Weber är styrelsemedlem i Daimler AG och ansvarig för utveckling samt forskning inom företaget. Han annonserade en storsatsning på elektriska drivlinor vid en presskonferens i onsdags.

Personligen tror jag att Mercedes är inne på rätt spår när det gäller den här typen av bilar, medan Nissan är precis lika rätt ute med den mindre Leafen som fungerar utmärkt för kortare körning. För att inte tala om eldrivna skåpbilar som Renault Kangoo som i många fall enbart körs kortare sträckor inom tättbebyggda områden. Jag tror på både batterier och bränsleceller och jag tror på laddhybrider som en bridge-teknik till kommande bilar utan förbränningsmotor, men jag ser helst att de körs på förnybart drivmedel som biogas, etanol eller HVO.

En viktig aspekt som talar för flera parallella tekniker är minskad sårbarhet om det visar sig att någon råvara som är viktig för en viss teknik blir dyr, eller används som politiskt påtryckningsmedel.