En ny elbil, är det något som kommer att påverka registreringsstatistiken så värst mycket?

Antagligen inte, men Nissan Leaf generation 3 kommer att påverka hur vi ser på bilen i framtidens hållbara samhälle.

Nissan tillhör pionjärerna när det gäller elbilar och här finns en stark övertygelse om att framtidens bilar blir allt mer eldrivna. När Nissan nu lanserar tredje generationen av elbilen Leaf, knappa tio år efter att den första generationen såg dagens ljus, är det inte bara en betydligt bättre bil. Den är även en del i ett helt system med lösningar för framtidens personliga mobilitet.

smSN Nissan Leaf 2 180125

Nissan tänker sig ett framtida samhälle med avsevärt högre andel av förnybar elproduktion med hjälp av solenergi och vindkraft. Problemet med de här energikällorna är att de inte kan styras till att producera el när vi vill ha den. Svaret från Nissan är olika lagringstekniker för hemmet och andra större elförbrukare där man använder begagnade elbilsbatterier, och en teknik där man använder elbilen för att ladda när det finns gott om billig el och sälja tillbaka när efterfrågan och priset ökar. Båda teknikerna bidrar till att göra elbilen mer lönsam.

Tekniken att lagra el i batterier och sedan använda den vid vid behov ger möjligheter att minska belastningen på nätet vid förbrukningstoppar, fungera som elreserv vid strömavbrott och ge tillgång på el i delar av världen där det inte finns el idag. Nissan har exempelvis tagit fram en version av sin eldrivna skåpbil, e-NV200 med ett extra batteripaket i skåpet för att användas som mobil elförsörjning.

smNissan Leaf 2018 V2G 1

Så har vi det där med laddningen. Nissan håller sig till något som kallas CHAdeMO och är en standard framtagen av japanska biltillverkare. Tyska biltillverkare har lanserat en konkurerande standard som heter CCS och så har vi Teslas Superchargers. Att det blir en konkurrens är självklart men inte märkligare än att vi kan köra dagens bilar på bensin, fordonsgas, diesel eller etanol. Nissan säger själva att CHAdeMO är världens största nät av snabbladdare och allt tyder på att det är så idag. Nissan är också med och bygger ut nätet av snabbladdare med CHAdeMO-teknik i Europa med 20% under 2018.

Tesla Supercharger

Tesla Supercharger

Alla tre laddteknikerna har olika nivåer av effekt som leder till olika snabb uppladdning. Vanlig hemmaladdning i 220-voltsuttaget betyder en laddning av ström för ca 1,5 mil per timme, en specifik laddutrustning för hemmet, så kallad Wallbox, laddar ca 4 mil per timme och en snabbladdare ca 25 mil per timme. Teslas Supercharger laddar ca 50 mil per timme. Både CHAdeMO och CCS har laddare på gång med samma effekt som Tesla, 150 kW, och alla talar om högre effekter än så.

Mer än 90% av dagens elbilsladdning görs i hemmen och på arbetsplatserna, och därför kommer vi att få se ett ökat behov av laddplatser på parkeringsplatser i bostadsområden, samtidigt som behovet av laddning längs vägen kommer att kanaliseras mer till snabbladdning längs de stora vägarna. Detta mot bakgrund av att elbilarnas batterier får allt större kapacitet. Dagens Nissan Leaf har, liksom Renauot Zoe, en kapacitet på 40kWh, vilket räcker till närmare 30 mil verklig körning, eller närmare 40 mil enligt den körcykel som använts hittills när det gäller elbilar. Nissan talar om en kommande uppgradering till 60 kWh men ger inga datum.

Gareth Dunsmore har högsta ansvaret för Nissans elbilar.

Gareth Dunsmore har högsta ansvaret för Nissans elbilar.

– Det här med batteriteknik är oerhört spännande, säger Gareth Dunsmore som har högsta ansvaret för Nissans elbilar. Vi använde bottenplattan från vår förra Leaf när vi designade generation 3 och i den bottenplattan finns ett givet utrymme för batterier. Första generationen hade batterier med en kapacitet på 24 kWh, andra hade 30 kWh och nu har vi 40 kWh. Det visar på utvecklingen av batteritekniken under de knappa tio år som Leaf funnits. Vi tillverkar våra batterier själva och ser med spänning på utvecklingen av SSD-batterier som har kapacitet för än mer lagrad ström i samma utrymme. SSD-batterier saknar flytande elektrolyt och kan därför göras ännu mindre med bibehållen kapacitet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERABatteritekniken är direkt avgörande för den här typen av elbilar. Toyota och Hyundai har redan elbilar med bränsleceller på marknaden, en teknik som testats av de flesta biltillverkare. Skillnaden är att en bränslecellsbil tankas med vätgas som sedan producerar el i bränslecellen vid reaktion med syre. Man lagrar elen genom att dela vatten till syre och väte med hjälp av elektricitet, tankar vätet från en gasmack och låter det reagera med syre i bilens bränslecell så att det återigen blir vatten som droppar ut från avgasröret. Skillnaden är att en vätgasbil tankas på några minuter. Mercedes har nyligen visat en laddhybrid med batterier och vätgasteknik, så det går att kombinera teknikerna.

Framtiden då?

Ja det finns gott om olyckskorpar och nättroll som i vanlig ordning dömer ut allt de inte gillar. Faktum är att vi har problem med råvarutillgången när det gäller batteriproduktionen och då handlar det om både litium och kobolt. Det senare är i fokus nu efter Amnestys rapport om barnarbete vid koboltbrytning. Det finns också risker att länder, eller lokala krigsherrar, råkar i luven på varandra i kampen om de åtråvärda grundämnena. Här måste tillverkare, konsumenter och regeringar ta sitt ansvar och ställa krav på etisk produktion hela vägen. Här måste de smutsiga marknadskrafterna tyglas.

Det är verkligen inte meningen att barn, eller fattiga slavarbetare, ska riskera både hälsa och liv för att vi ska få billiga råvaror!

smSN Nissan Leaf 5 180125

Nissan Leaf och Nissans tekniker erbjuder oss en väg bort från fossila drivmedel så att vi kan pensionera oljeplattformarna och sätta upp fler vindkraftverk.

Samtidigt kan vi konstatera att en övergång till förnybara drivkällor minskar riskerna för krig om de sista oljetillgångarna och minskar riskerna för oljekatastrofer när oljan skeppas på världshaven. Elen har den fördelen att den kan produceras var som helst i världen och distribueras i fasta nät. Det betyder att batterier kan laddas och vätgas kan tillverkas var som helst samtidigt som elen som behövs tillverkas på ett helt annat ställe.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Batteritekniken har ett övertag idag, men vätgastekniken utvecklas och kan ur ett hållbarhetsperspektiv mycket väl vara ett bättre alternativ. Vi har mycket att vinna på att använda båda teknikerna till elbilar och samtidigt de tillgängliga teknikerna för förnybara drivmedel till bilar med förbränningsmotorer.

Faktum är också att en ökad användning av bränslecellsbilar inte betyder att vägarna blir isgator vintertid.

Klicka här och läs mer om Nissans väg mot ledarskapet när det gäller elbilar

Klicka här och läs mer om nya Nissan Leaf i en provkörningsrapport