Den franska globala energikoncernen ENGIE, och dess dotterbolag EVBox Group, går samman med Scania för att erbjuda transportföretag i 13 europeiska länder anpassade och kompletta e-mobilitetslösningar.

Laddmöjligheter är avgörande för att elektrifiera transporterna. För åkerier som främst är verksamma i stadsmiljöer, och i vissa regionaltransporter, kommer depåladdning i många fall vara fullt tillräcklig. Många transportbolag undersöker därför möjligheterna till depåladdning men finner att det är komplext att hitta de rätta lösningarna. För längre rutter och i takt med att elektrifieringsresan framskrider uppkommer också ett behov av mer avancerade lösningar, liksom möjligheter för destinationsladdning och publik laddning, som idag är ytterst begränsade.

– En komplett laddlösning omfattar elförsörjning, hård- och mjukvara för laddutrustning liksom installation, underhåll och andra tillhörande tjänster anpassade efter varje kunds behov. Det starka partnerskapet med ENGIE och EVBox Group kommer att förenkla för våra kunder att ta in fler elfordon i flottorna, på vägen mot mer hållbara transporter, säger Scanias försäljnings- och marknadschef Alexander Vlaskamp.

ENGIE är framträdande inom energiområdet såväl i kraft av sin internationella bredd som genom starka lokala partnerskap. Företaget tillhandahåller både energisystem och genom EVBox Group, smart och skalbar högspänningsladdning skräddarsytt för varje kund. ENGIE har omfattande erfarenhet och kompetens av laddlösningar för elfordon, liksom inom energisystem och de installerar och underhåller elladdningar och tillhörande tjänster.

– Elektrifieringen av transporter är avgörande för att minska utsläppen, särskilt som transporterna står för närmare en fjärdedel av växthusgasutsläppen i Europa. Det här partnerskapet ger nya möjligheter för EVBox Group och med över tio års erfarenhet är vi övertygade om att vår kunskap och vårt konkurrenskraftiga erbjudande kommer att stödja Scania i att uppnå sina affärs- och hållbarhetsmål, säger Kristof Vereenooghe, VD för EVBox Group.

– Scania och ENGIE delar samma vision och ambition att driva omställningen till mer hållbara transportlösningar. Detta allra första europeiska partnerskap för elektriska lastbilar och bussar är resultatet av det ömsesidiga förtroendet som har utvecklats genom vårt tidigare samarbete inom gasområdet. Vi är stolta över att samverka kring det nya området för el-lastbilar, som har goda möjligheter i stads- och förortstrafik. ENGIE ser fram emot att utforma, erbjuda, installera och underhålla marknadsledande laddlösningar med tillhörande tjänster till Scanias kunder. De kommer att kunna dra nytta av både vårt eget europeiska teknikernätverk och våra partners regionala nätverk, säger Shankar Krishnamoorthy, Executive Vice president in charge of Strategy & Innovation, Industrial Development, Research & Technology and Procurement, ENGIE.

– Laddlösningen kommer att ha en väsentlig betydelse för elfordonens räckvidd, flexibilitet och batterihälsa och därmed en stor betydelse för våra kunders totalekonomi, säger Alexander Vlaskamp. Vi befinner oss i en lärandeprocess i elektrifieringen av tunga transporter och det är genom partnerskap som detta, och genom att arbeta nära våra kunder, som vi tillsammans finner den bästa vägen framåt.

Scania anser att transporterna bara kan omvandlas genom att de också inbegriper ett bredare ekosystem och genom att samverka med nya aktörer för att påskynda förändringen. Partnerskapet med ENGIE och EVBox Group är ytterligare ett av Scanias initiativ inom energisektorn efter tidigare samarbete för batteriförsörjning. Det tar fasta på depåladdning för kunder och kommer inledningsvis att omfatta 13 europeiska länder med en ytterligare utvidgning av verksamheten mot slutet av 2021.

Partnerskapet utgör också en viktigt byggsten i Scanias åtagande att följa vetenskapligt förankrade klimatmål, så kallade Science Based Targets, som också omfattar att bistå kunder att minska CO2-utsläppen från sina verksamheter.