Tesla har skakat om hela fordonsbranschen och biltillverkare från jordens alla hörn gör sitt bästa för att hinna med i utvecklingen. Nu är det även tillverkare av tunga fordon som vill mötaTeslas tunga trailerdragare Tesla Semi innan den rullar ut på våra vägar. Scania gick idag ut med en pressrelease att de är med på tåget och det är verkligen viktigt om vi i framtiden ska ha en åkerinäring. Man må tycka vad man vill om klassiska förbränningsmotorer men de fossila drivmedlen är på väg att ta slut och de förnybara drivmedlen ser inte ut att räcka. Eldrivning på olika sätt är enda nyckeln till framtiden. Svenska Scania  är innovatörer och ett företag som tror på en framtid med lastbilar och åkerier som idag men med andra drivmedel. Scania är med i olika projekt för eldrivna lastbilar som får energi via luftkablar i Tyskland och Sverige. De har bilar som drivs med bränsleceller som producerar el från vätgas i Norge och nu lanserar de tunga lastbilar med batterier som energibärare. De vet vad de gör men tyvärr är pressreleasen överoptimistisk när det gäller laddtekniken.

Scania lanserar nu sin första helt elektriska lastbil. Den uppgivna räckvidden är  250 km med den stora batteripaketet på 300 kWh. Den erbjuds också med ett mindre batteri på 165 kWh och då  är den uppgivna räckvidden 130 km. Tanken är att Scanias elektriska lastbil ska kunna vara i drift under hela dagen och fortfarande återvända säkert tillbaka till depån för att sedan ladda under natten. Om räckvidden behöver utökas kan föraren snabbladda under en rast eller vid naturliga uppehåll under dagen. Som jämförelse så har Tesla batterier på runt 100 kWh bilarna med längst räckvidd. Räckvidden beror givetvis på vikt, olika påbyggnationer, omgivningens temperatur och topografi.

I avsaknad av förbränningsmotor har utrymme frigjorts för batterier. Dessutom har  batterier monterats på chassiramen. Den nya elektriska motorn ger en kontinuerlig effekt på 230 kW eller motsvarande cirka 310 hk. Motorn har två växlar för att ge hög effekt över ett bredare hastighetsregister, vilket förbättrar körbarheten och komforten.

En av de främsta fördelarna med en elmotor jämfört med förbränningsmotor är den höga graden av kontroll tack vare ett högre vridmoment direkt från start. I praktiken kommer föraren att märka detta genom den snabbare accelerationen och återkopplingen från drivlinan, samt en smidigare körning i låga hastigheter även med tung last.

Andra komponenter som behövs för helt elektrisk drift, som batteristyrningsenheter, batteritempereringsenheter, elektrohydraulisk styrsystem, elektrisk luftkompressor och växelriktare har monterats längs chassiramen.

Scanias elektriska lastbil är utrustad för CCS-laddning från elnätet. CCS är det europeiska laddsystemet som används av exempelvis Audi och Porsche med laddkapacitet på upp till 350 kW vid likströmsladdning. Scania hävdar att deras eldrivna bil kan laddas med 130 kW DC-laddning (likströmsladdning) och då ska den lilla batteripacken på 165 kWh laddas på mindre än 55 minuter och alternativet med 300 kWh på mindre än 100 minuter. Samtidigt laddas batterierna kontinuerligt under drift genom att bromsenergin tas tillvara.

De här uppgifterna är direkt missvisande då de inte ens gäller rent teoretiskt. Ta exemplet med ett batteripaket på 300 kWh och en laddström på 130 kW. Där räcker knappast 100 minuter för full laddning. Branschen talar normalt sett om laddning till 80% vid snabbladdning och detta då batterierna för det första sällan är helt urladdade och sedan laddas med lägre ström i början och slutet av en laddning. Tänker vi oss att chaufför kör den här bilen under ett arbetspass och snabbladdare under lunchen kanske det handlar om att ladda 60% av batteriet på 165 kWh och då är en laddtid på en timme rimlig för det lilla batteripaketet. Det stora batteriet kommer optimistiskt sett att fyllas på med 35% energi under en timmes laddning med 130 kW-laddare.

Scanias nya lastbil är utrustad för ett helt elektrisk kraftuttag. I stället för en anslutning som normalt sker till växellådan eller motorn, kopplas den till en elanslutningsenhet, kallad DC-box som monterats på chassiet. Detta ger en DC-länk på upp till 60 kW kraftuttag för påbyggnationer som kylaggregat och lastväxlare.

Scania el-lastbil erbjuds med L- och P-seriehytter, som båda utformats för stadstrafik. Låggolvshytten i L-serien är dessutom särskilt framtagen för tät stadstrafik med riktigt bra sikt.

– Hållbara utsläppsfria transporter är ett växande krav för åkerier, säger Anders Lampinen, Director, New Technologies. Att skaffa en el-lastbil är inte bara en investering i kundens flotta utan även i dess varumärke och marknad. El-lastbilen ger kunden en fördel gentemot konkurrenterna, möjlighet att få erfarenhet kring de utmaningar som hänger samman med infrastrukturen och att påbörja anpassningen till framtiden.