Scania startar inledande tester av kommande helelektriska bussar i Östersund. Tre Scania Citywide LF bussar sätts i trafik i mitten av december i år med ytterligare tre bussar som kommer i trafik i början av 2019.

– Med dess kalla vintrar och relativt varma somrar är Östersund en mycket bra plats för att testa bussarna i faktisk trafik, säger Scanias busschef Anna Carmo e Silva. Dessa prov utgör det första steget i Scanias pågående utveckling av elbussar.

Scania har idag det bredaste utbudet av bussar för alternativa bränslen som omfattar biogas, etanol, biodiesel and hybridteknik.

– Genom utvecklingen av elbussar stärker vi Scanias fokusering på hållbarhet och kompletterar det breda utbudet med bussar som blir ett bra alternativ inte minst för innerstadstrafik.

– Det är verkligen spännande att vi kan introducera elbussar här i Östersund, säger Anne Sörensson, kommunens projektledare för satsningen. De kommer att bidra starkt till Östersunds mål om fossilfria transporter till år 2030.

Proven genomförs i samverkan med Östersunds kommun, Krokoms kommun, Nettbuss, Länstrafiken, Region Jämtland Härjedalen och Jämtkraft.