Vårt Projekt

Green Charge Sydost är ett treårigt forsknings- och demonstrationsprojekt som arbetar med samverkan och kunskapsuppbyggnad hos företag, kommuner och andra offentliga aktörer för att underlätta och stötta ett påskyndat marknadsgenombrott för elfordon i syfte att bidra till ett fossilfritt samhälle till gagn för medborgare och näringslivet. Fokus ligger på kundnytta (enkelt, tillgängligt, kostnadseffektivt) för att kunna identifiera framgångsfaktorer och undanröja barriärer så att det blir naturligt för fler konsumenter att investera i elfordon. Genom medverkande kommuner och ovan implementering skapa ett regionalt nät av infrastruktur med erfarenhetsutbyte samt analyser och praktiska tester av ekonomiska, tekniska och miljömässiga konsekvenser för el- och transportssystem i perspektivet om exempelvis hälften av personbilarna i sydostregionen ersattes av elfordon år 2030.

Vad är GreenCharge?

Projektet i siffror
Period 2012-2015
Mål 300 elbilar
200 laddstoplar
En färdplan för hållbara transportsystem
Resultat till våren 2014 Kostnads- och miljöjämförelser för stadsbussar
Kostnads- och miljöjämförelser för kommunala bilparker
Sveriges största elbilsturné
Projektets mål fram till 2015 är att skapa:

  • En demonstration av ett fungerande och hållbart regionalt elbilssystem.
  • En väl fungerande och expansiv affärssamverkan i regionen som bas för ett hållbart elbilssystem.
  • En validerad kostnadseffektiv och användarvänlig analys- och forskningsmetod för att identifiera sannolika hållbarhetskonsekvenser vid utveckling och introduktion av produktservicesystem med många intressenter.
  • En övergripande färdplan för utveckling och spridning av ett hållbart och lönsamt elbilssystem i en regionalt fossiloberoende transportsektor 2030.

Blekinge Tekniska Högskola är huvudman för projektet och ansvariga för forskningen. Miljöfordon Syd ansvarar för en objektiv projektledning utan kommersiella intressen.Till stöd i projektets genomförande har huvudmannen också tillsatt en styrgrupp med verkställande beslutsfattare från både offentligheten och näringslivet. Minoo Akhtarzand, Landshövding i Jönköpings Län, är ordförande. Styrgruppen ansvarar för att  kontrollera att fastställda tids-, kostnads och resultatplaner följs. Vidare ansvarar styrgruppen för att aktivt förankra projektet hos olika intressenter och att ta strategiska beslut som stödjer projektledningen.

Namn Titel
Minoo Akhtarzand (ordförande) Landshövding, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Andreas Olsson (sekreterare) Klimatstrateg, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anders Hederstierna Rektor, Blekinge Tekniska Högskola
Tomas Carlzon VD, Ikea AB
Sven-Olof Johansson VVD, Jönköping Energi Elnät
Stefan Jonsson Koncernchef GARO AB
Kenneth Johansson VD Enkla Elbolaget
Hans Johnsson Marknadschef, Oskarshamns energi
Bengt-Åke Claesson Platschef affärsutveckling, CGI
Niklas Siljeblad VD, Hertz Sverige
Stefan Hermansson VD, Hermibil
Joakim Ulestedt Marknadschef, Liljas Personbilar
Benny Holmgren VD, Holmgrens bil
Elizabeth Peltola Kommunalråd, Älmhults kommun
Camilla Brunsberg Kommunalråd Karlskrona kommun
Marie Johansson Kommunalråd, Gislaveds kommun
Tommy Lindström Energi-och klimatrådgivare Borgholms kommun
Niklas Siljeblad VD, Hertz Sverige
Niklas Siljeblad VD, Hertz Sverige
Niklas Siljeblad VD, Hertz Sverige
Sammankallande 
Henrik Ny Forskningsansvarig, Blekinge Tekniska Högskola
Jonas Lööf Ansv. projektledning, Miljöfordon Syd
   

Vårt projektteam

Minoo Akhtarzand
Minoo AkhtarzandStyrgruppens ordförande
Minoo Akhtarzand är utbildad civilingenjör inom elektroteknik och har arbetat inom energibranschen i 26 år, bland annat som dotterbolagschef och affärsansvarig inom Vattenfall samt som generaldirektör för Banverket. Sedan 1 september 2010 är Minoo Akhtarzand landshövding i Jönköpings län.
Anders Hederstierna
Anders HederstiernaHuvudman för projektet
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enims sadips ipsums un.
Henrik Ny
Henrik NyForskningsledare
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enims sadips ipsums un.
Jonas Lööf
Jonas LööfProjektledare
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enims sadips ipsums un.
[/fusion_builder_column_inner]
Andreas Olsson
Andreas OlssonProjektkoordinator
Andreas Olsson är utbildad ingenjör inom miljöteknik och har under fem år arbetet med och tillsyn och tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet med inriktning mot energi- och transportområdet. Sedan år 2011 arbetar Andreas Olsson på Länsstyrelsen i Jönköpings län med ansvar för länets energi- och klimatarbetet.
Stefan Nilsson
Stefan NilssonMedieansvarig och journalist
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enims sadips ipsums un.
Maria Barrio
Maria BarrioKommunikationsansvarig
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enims sadips ipsums un.
[/fusion_builder_column_inner]
Sven Borén
Sven BorénForskare
Sven Borén är hållbarhetsforskare på Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Han håller på att doktorera inom elfordonssystem och hans forskning är en viktig del i GreenCharges färdplansarbete mot hållbara transportsystem. Han undervisar även i projektledning inom programmet ”Energisystem för hållbar utveckling” på BTH.
Lisiana Nurhadi
Lisiana NurhadiForskare
Redantium, totam rem aperiam, eaque ipsa qu ab illo inventore veritatis et quasi architectos beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enims sadips ipsums un.