Projektets styrgrupp har utsetts av medlemmar och samarbetsparter

– Styrgruppen har möte 2 gånger per år under projekttiden 2016-2018 

– Styrgruppen styr inriktningen för projektets genomförande utifrån medlemmarnas och samarbetsparters intressen (inom givna ekonomiska ramar)

– Styrgruppen verkar som stöd för huvudmannen (Miljöfordon Sverige) avseende ekonomiskt ansvar och uppföljning av budget

– Styrgruppen är rådgivande avseende olika ansökningar som projektet kan genomföra för att stärka genomförande, måluppfyllelse och ekonomi

– Både styrgruppens och medlemmarnas nätverk används som resurs för att stötta genomförandet, öka effekten/nyttan samt sprida projektets budskap

 Namn  Titel
 Tobias Larsson
Ordförande
 Professor/dekan, Blekinge Tekniska Högskola (grundare)
 Bengt-Åke Claesson
Vice ordförande
 Affärsutvecklare CGI Sverige (grundare)
 Stefan Nilsson  Ordförande Miljöfordon Sverige (grundare)
 Börje Dovstad  Kommunalråd (L), Karlskrona kommun
 Gotlieb Granberg  Kommunstyrelsens vice ordförande (M), Värnamo kommun
 Håkan Anderberg  Upphandlingschef Karlshamns kommun
 Sofia Stynsberg  Ordförande Tekniska nämnden (M), Växjö kommun
 Tommy Lindström  Samordnare energi och minskad klimatpåverkan, Länsstyrelsen i Kalmar län
 Stefan Hermansson  VD Växjö Motor Company/Småländska Bränslen
 Niklas Siljeblad  VD, Hertz Sverige och Danmark
 Stefan Roysson  Etablering av infrastruktur, Ecobränsle
 Louise Grimsgard  EV Fleet Manager, Nissan Nordic Europe
Sammankallande och föredragande
 Jonas Lööf  Projektansvarig Miljöfordon Sverige
 Pernilla Hansson  Projektledare Miljöfordon Sverige
 Ursula Hass  Projektledare Miljöfordon Sverige/Padme