Inom Green Charge Sydost kommer vi att följa utvecklingen inom elfordon och laddinfrastruktur. Pressinfromation kommer att visas på denna sida.

Press- och mediaansvarig för Green Charge Sydost:

Stefan Nilsson, journalist och fotograf
Telefon: 070-3399111
E-postadress: stefan@miljofordonsyd.se