Det blev en givande och en framtidsinriktad avslutning på Green Charges roadshow i IKEA Tillsammans lokaler i Älmhult fredagen den 11 april.

Då samlades 75-talet projektmedlemmar och samarbetspartners för att med Jonas Lööf som moderator få veta det senaste inom elfordon och laddinfrastruktur.

bild2

Det var välfyllt i IKEA Tillsammans under dagen.

Sedan Nina Fall, Sustainibility Coordinator från Ikea AB och Elizabeth Peltola, kommunstyrelsens ordförande i Älmhult, inlett och hälsat välkomna tog Minoo Akhtarzand, styrgruppsordförande i GreenCharge och landshövding i Jönköpings län, över i talarstolen.

Minoo Akhtarzand belyste i sitt anförande vikten av elfordon och laddinfrastruktur för mer hållbara transporter.

-Eftersom transporter står för 1/3-del av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige är det viktigt att vi jobbar med förnybar energi. I nuläget drivs endast 6 procent av 4,4 miljoner personbilar i Sverige med förnybar energi och här finns alltså en stor potential för eldrivna fordon, sa Minoo Akhtrzand.

GreenCharge Sydost är Sveriges största elfordonssatsning.  Därför har projektledningen och projektägaren Blekinge Tekniska Högskola en målsättning att det våren 2015 ska finnas 300 elbilar och 200 laddstolpar inom regionen. Ett fullt möjligt mål att uppnå eftersom det i nuläget finns 253 elfordon och 48 laddstolpar, varav 11 med kommunikation samt en snabbladdare i Kalmar.

–Vi ser nu att intresset för elfordon, såväl de som enbart drivs med el samt de som är hybrider, är ökande, sa Minoo Akhtarzand.

Henrik Ny, projektansvarig på Blekinge Tekniska Högskola och forskningsledare för GreenCharge, presenterade en vision för elfordonsutvecklingen som sträckte sig fram till 2030.

bild4

Minoo Akhtarzand tillsammans med Henrik Ny, forskningsledare GreenCharge Sydost.

Henrik fick också svara på frågor, bland annat om tillgången till de metaller, exempelvis litium, som krävs för att säkra batteriproduktionen.

– Man kommer långt med återvinning av litium. Och sammantaget visar undersökningar att tillgången på litium räcker för att trygga de globala behoven under överskådlig tid framöver.

I sin sammanställning av genomförda energideklarationer hos GreenCharges medlemskommuner kunde Jonas Lööf slå fast att elfordon är kostnadseffektiva redan idag.

Jonas Lööf och Thomas Carlzon i nära samspråk.

–Vår undersökning visar att med dagens körsträckor kan elbilar ersätta 78 procent av personbilarna och 86 procent av de lätta lastbilar som de 24 kommunerna inom projektområdet använder. Om kommunerna bestämmer sig för att göra en satsning på elbilar skulle det ge en årlig besparing på 25 miljoner kronor och dessutom på årsbasis minska koldioxidutsläppen med 82 procent, sa Jonas Lööf.

bild5

Jonas Lööf och Thomas Carlzon i nära samspråk.

Sölvesborg, regionens elbilstätaste kommun, representerades av Heléne Gårner, Ann-Charlott Andersson och Lars Ivarsson.

Sölvesborg och Jönköping är två goda exempel på kommuner som satsar på elfordon och laddinfrastruktur.

Ann-Charlotte Andersson från Sölvesborgs kommun tog emot priset för störst förbättring samt bästa elbilskommun inomGreencharge av Pernilla Hansson.

Sölvesborgs kommun har 9 elbilar i drift och dessutom elcyklar som rullar en stor del av dygnet.

–Det har varit en fantastisk utveckling som varit möjlig att genomföra därför att våra politiker är positiva, sa Heléne Gårner och Ann-Charlott Andersson, som tillsammans med energi- och klimatrådgivaren Lars Ivarsson företrädde kommunen.

bild6

Sölvesborg, regionens elbilstätaste kommun, representerades av Heléne Gårner, Ann-Charlott Andersson och Lars Ivarsson.