GreenCharge Sydosts elbilsturné är på väg mot sin kulmen, avslutningen på IKEA i Älmhult. Ett helt logiskt crescendo med tanke på att IKEA och vd:n Thomas Karlsson är och har varit drivande när det gäller miljö, miljöbilar och i synnerhet elbilar.

Låt vara att vår elbilsturné är Sveriges största roadshow med elbilar. Viktigast av allt är ändå det fantastiska gensvar vi fått längs vägen samtidigt som vi fått ta del av så många exempel på framgångsrika elbilsintroduktioner. Vi kan redan idag lugnt säga att det finns verksamheter där elbilen är både oslagbar och väldigt uppskattad av användarna. Hemvårdaren Christtina Militaro är ett lysande exempel på hur en elbil höjer arbetsglädjen, ger bättre arbetsmiljö och bidrar till en bättre miljö både lokalt och globalt.

För några år sedan hade vi kallat klimatsamordnarna, och andra miljöansvariga ute i kommuner, landsting och på företag, för eldsjälar. Idag kallar vi dem för framsynta och ansvarstagande. Skillnaden är att nu kan vi se stora miljövärden, viktiga fördelar när det gäller arbetsmiljö och god ekonomi i valet av elbilar.