Bilvärlden tacklar klimathotet, framtidsvisionerna och samhällsansvaret väldigt olika. Just nu är det Toyota och Nissan som lägger mest energi på att hitta teknik och lösningar som ger oss större möjlighet att nå en hållbar samhällsutveckling. Man gör det lugn, målmedvetet och eftertänksamt. Amerikanska tillverkare, som Ford och GM, kramar de stora motorerna och de stora pickuperna men jobbar på att få dem lite mer bränslesnåla genom att minska förbrukningen. Det handlar om motorteknik, som cylinderavstängning, och lättare material, som aluminium. Så har vi amerikanska Tesla som står längst fram i fören på skeppet mot framtiden och pekar med hela styråran mot en framtid med elbilar som lagrar energin i batterier.

Tesla bygger världens största batterifabrik, världens krocksäkraste elbilar och har oöverträffad räckvidd med sina elbilar. De har oöverträffat lojala kunder. Inte ens BMW kan nå den kundlojalitet som Tesla har. Ord som kult, nördar och så vidare är inte långt borta. Det finns tydliga paralleller till Apple som slog världen med häpnad innan millennieskiftet. Ingen trodde innan första Macen visades att man kunde hantera datorer på annat sätt än genom att skriva kommandon. Ingen trodde att det skulle gå att bygga konkurrenskraftiga, säkra och snabba elbilar innan Tesla slog igenom med sin Roadster och så Tesla S.

Vad gör då tysk bilindustri?

Jo, hela gänget, Audi, BMW, Mercedes, Opel och Volkswagen visar upp fantastisk ny teknik med alla möjliga och omöjliga drivmedel. Det handlar om allt från E85 till vätgas. Ja, så har vi ju Lichtenstein-baserade Nano Flowcell som satsar på saltlösningar i vatten.

Audi är väl den tyska tillverkare som är närmast Toyota och Nissan när det gäller att se helheten i samhällsutvecklingen. Jag tänker på arbetet med syntetiska drivmedel och Werlte-projektet där syntetisk fordonsgas produceras med överskottsenergi från vindkraften.

Toyota engagerar sig mycket i att visa på olika lösningar där man använder sig av vätgas för att lagra elen till elfordon där den omvandlas till el i bränsleceller. Toyota jobbar också hårt när det gäller infrastrukturlösningar där man jobbar med samverkan mellan kollektivtrafiken och små eldrivna fordon i bilpooler eller i kortare hyrfordonslösningar som Car2Go. Ett sätt att minska kostnaderna för kollektivtrafiken och ändå öka servicegraden, samtidigt som man minskar trängseln i större städer och ger invånarna större valmöjlighet när det gäller boende och jobb. Jag tänker på ett projekt med iRoad-bilar i Grenoble.

När det gäller vätgasen så har Toyota lösningar för allt från truckar över personbilar till lastbilar och bussar. Det finns till och med kalkyler som pekar på att det är billigare att köra tåg med el producerad ombord med hjälp av vätgas och bränsleceller än att elektrifiera spåren.

Ett annat exempel är Toyotas fälttester med laddhybriden Prius i första versionen. De försöken pågick i mer än ett år i Strasburg och visade att den optimala laddhybriden med den tidens teknik, det här var runt 2010, har 25v km räckvidd på enbart el. Dagens Toyota Prius laddhybrid har mer än dubbelt så lång räckvidd på batterierna från elen. Dels lagrar dagens batterier mer ström till lägre pris och i mindre volym, men det går inte att bortse ifrån att Toyota tvingades släppa sin linje då konkurrenter som VW, Hyundai, Kia, Mercedes och Volvo erbjöd längre räckvidder.

Nissan har gjort ett imponerande arbete för att hitta och visa på de möjligheter som elbilen och dagens batteriteknik erbjuder. För det första så har Nissan tagit fram två elbilar som redan idag fungerar med den infrastruktur vi har. Man har kört utvärderingar av elbilar som rullat långt i taxiflottor och kunnat visa att dagens batterier med dagens laddteknik ger batterier med mycket bra hållbarhet. De tappar, enligt Nissans utvärderingar, inte mer än 20% av kapaciteten efter 20 000 körda mil.

Nissan har jobbat ihop med Barcelona stad för att hitta lösningar för att få över taxiförare och hantverkare till att använda elbilar och lyckats bra med det. Man har tillsammans med elbolag hittat lösningar för något som heter V2G, Vehicle to Grid, där elbilar ansluts till elnätet och fungerar som batteribackup när nätet går ner och vid toppbelastningar. Vilket minskar behovet av el på marginalen, läs kolkraftsel, och ger elbilsägarna möjlighet att tjäna pengar på sina elbilar genom att ladda när elen är billig och sälja när den är dyr.

Tekniken finns exempelvis i Köpenhamn och nu har även Amsterdam Arena, fotbollsklubben Ajax hemmaarena, bestämt sig för att utnyttja tekniken på ett miljövänligt, smart och ekonomiskt sätt. Arenan har länge haft solceller på taket, men nu kompletteras de med en omfattande batteriinstallation som gör det möjligt att lagra el till reservkraft istället för att använda dieselgeneratorer, vilket är vanligt på stora arenor idag. Det ger också möjlighet att producera el som säljs på nätet när den inte behövs till arenan och det i sin tur finansierar hela den här installationen på fem år enligt gjorda beräkningar. En tänkbar uppföljning är att låta åskådarna ansluta sina elbilar till arenans nät för att antingen sälja eller köpa el.

Det jag vill säga är att delar av bilindustrin, som Audi, Nissan, Tesla och Toyota har omfattande forskning och testverksamhet i syfte att skapa en hållbar transportsektor, men också ett hållbart och människovänligt framtida samhälle.