Vi går in i en spännande tid när det gäller bilar, bilars drivmedel och de sätt vi kommer att använda bilarna. När det gäller personbilar är vi tekniskt i mål vad gäller förnybara drivmedel, men omställningen kommer att ta tid. Det är bara att konstatera. En bils livslängd är runt 15 år och vi behöver drivmedel till dem åtminstone 20 år till eftersom det fortfarande utvecklas och tillverkas bilar som drivs med bensin och diesel.

Som vanligt är vi i otakt när det gäller politiska beslut och verkligheten. Nu är vi på väg att förbjuda dieselbilar i tätorter för att de är ett hot mot luftkvaliteten i städerna. Nu när de bjuder den snabbaste vägen mot minskning av växthuseffekten.

Lite historik:

Först dominerade bensinbilar, de blev renare i takt med att blyet togs bort och katalysator började användas. Så insåg vi att det ändå var ett CO2-problem och började titta på förnybara drivmedel som etanol. Sverige blev föregångsland med etanolmackar och miljöbilsförmåner för de som körde etanolbilar, så blev etanolbilen ett miljöhot efter att en fotograf photoshopat en mörk himmel över en etanolfabrik. Detta ungefär samtidigt som vi hade tekniska lösningar för svensk etanolproduktion som var betydligt bättre för miljön än oljeutvinningen.

Så fick vi biogas, mackarna byggdes ut och det började fungera riktigt bra att köra biogasbil. Nu har vi hamnat i ett EU:s moment 22 med billigare dansk biogas som hotar att slå ut svensk biogasproduktion. Lagom tills vi fått lokal biogasproduktion blir biogasen ett miljöproblem om den ska köras med lastbil från Danmark.

Vi har andra förnybara drivmedel också och det är biodiesel i olika former och den blandas idag med dieseln vi tankar i runt 50%. Det betyder att dieselbilarna får mycket låga CO2-utsläpp i praktiken och nya Euro 6 regler gör dem väldigt rena, men nu ska de förbjudas. Nu när vi kommer allt närmare ett 100%-igt drivmedel för dieselmotorer.

Varför detta strulande?

Jag skulle vilja säga att osaklig lobbying som inte granskas av seriös media är det stora problemet.

Med rätt ordval kan en lobbyist lura i allmänheten i stort sett vad som helst. Pappersmedia blev gammalmedia när radion började konkurera, så kom tv och pappersmedia blev ännu mer gammalmedia. Nu har vi webben och människor gör en karriär genom att tala om gammalmedia och nya media som motsatser istället för komplettering av varandra.

Samtidigt som världen är i skriande behov av den nya tekniken med förnybara koldioxidneutrala drivmedel börjar bilvärlden nu tala om självkörande bilar. En teknik sprungen ur tekniken bakom alla förarstöd vi har i våra bilar idag. Vetenskapsradion lät en guru sprida budskapet att vi om 20 år har massor av eldrivna självkörande bilar. Hans egenintresse var att han ville starta en batterifabrik i Sverige.

Nu senast hade vi på en debattsida en lärare från Linnéuniversitetet som lade fram sin bild av framtiden ”Det här att enbart tillverka och kränga bilar, bussar eller lastbilar är egentligen förlegat utan industrin kommer att utveckla helt nya tjänster med mobilitet som bas där den privata bilen snarare blir en symbol för något gammalmodig och opraktiskt.”

Idén med självkörande bilar må vara lockande för biltillverkare och Uber, men det är väldigt få som ser det som en praktisk lösning att kalla på en självkörande bil när man ska iväg och handla, för att sedan kalla på en ny när man ska åka till nästa ställe med en massa kassar, som måste tas med in i den affären innan man kallar på nästa självkörande bil när man ska hem.

Problemet med privatbilen är inte att den är opraktisk. Problemet är att den förorenar miljön och att den tar plats på vägar och parkeringsplatser.

De problemen löser vi inte med självkörande bilar. Tvärtom, det blir fler körda mil och mer trängsel på ut- och infarter till städerna om de självkörande bilarna ska fara fram och tillbaka där med sina passagerare. Sedan måste de parkeras när de inte används.

Underökningar gjorda i bland annat Paris visar att bilpoolsbilar och Car2Go konkurrerar med kollektivtrafiken istället för med privatbilismen.

”Volkswagen och BMW har det mest avancerade tänket.” fortsätter samme debattör i sin artikel. Tyvärr känns det påståendet som gammalt och förlegat när sanningen är att i princip hela bilvärlden jobbar med lösningar för självkörande teknik. Bland andra Audi, Mercedes, Nissan och Volvo är på samma nivå som de två han nämner.

Varför tävlar man om att ta fram lösningar för självkörande bilar?

Jo, för att man vill tillverka och kränga bilar, bussar och lastbilar. Ett teknikskifte betyder fler sålda fordon.

Debattartikeln lobbade för ingenjörsutbildning på Linnéuniversitetet. Något som naturligtvis ligger artikelförfattaren varmt om hjärtat.

Vi har haft många ingenjörsdrömmar som gått i kras när verkligheten ramlar ner som en bomb i drömvärlden. Ta framtidsdrömmen atomdrivan bilar från 50-talet, flygande bilar från 70-talet och spårtaxis från 00-talet till exempel.

Självkörande bilar kommer, och de kommer att betyda en del för trafiksäkerheten och en del för komforten, men de kommer inte att lösa de problem som branschen har som täckmantel och som vissa lobbyister okritiskt för fram för att nå sina drömmar. Det finns ingen självklar koppling mellan självkörande bilar och förpassandet av privatbilen till skroten.

Hela branschen talar idag om juridiken som det största hindret men ingen talar om att självkörande fordon, som de utmålas av lobbyister, betyder färre arbetstillfällen när lastbilschaufförer, taxichaufförer och busschaufförer ersätts med datorer i bilarna.

Det talas inte heller om tryggheten, risken för kapning med mera.

Det finns bara en lösning och det är smart integrering av kollektivtrafiken och privatbilismen samt bättre cykelvägar och gångvägar som även de bjuder integration med trafikslagen. Då talar vi om personlig mobilitet. Inte om vi alla ska slåss om självkörande bilar som ägs och drivs av ett hyrbilsföretag, en kommun eller något helt nytt företag i molnet.