Det kan kännas som en oväntad lättnad när vi får veta att energipriserna är på väg ner, men tyvärr är det ett verkligt hot mot vår planet. Flera tekniska genombrott har banat väg för en storskalig produktion av naturgas ur jordens skifferlager och ur den så kallade oljesanden.

Detta har i sin tur gjort USA självförsörjande när det gäller fossila bränslen och det i sin tur har minskat efterfrågan på världsmarknaden och därmed har priserna stagnerat och till och med gått ner.

Vill vi se det positivt så kan vi hoppas på en längre tid att vidareutveckla elbilarna till längre räckvidder och bygga upp förnybar elproduktion samt klok distribution av elen till smarta laddstationer som gör livet enklare för elbilsanvändarna. Naturligtvis är det också bra för vår ekonomi om vi får lägre bränslekostnader till bilarna.

Vill vi se sanningen i vitögat är det en farlig utveckling som innebär att en elbilsintroduktion kommer att ta längre tid, att mer koldioxid kommer att släppas ut från transportsektorn och att vi riskerar mer extremväder. Incitamentet för att köra mindre minskar också med lägre bränslepriser

Värst av allt, och det talas det ganska tyst om idag, är att utvinningen av fossila bränslen från den så kallade skiffergasen och oljesanden skapar nya miljöproblem. Gasen utvinns genom att vatten och en viss, relativt liten, mängd kemikalier pumpas ner i skifferlagren för att spränga stenen och trycka upp gasen som kan samlas in och raffineras till olika former av fossila bränslen. Det krävs mycket energi för att utvinna olja ur oljesanden, vilket skapar mer växthusgaser, och transporterna från de stora oljesandsfyndigheterna i Kanada drar också energi.

Jakten på fossila bränslen riskerar att skapa stora områden med förstörda skifferlager där grundvattnet är förstört, och enorma sår i naturen efter oljeutvinningen i stora dagbrott i Kanada.

Vill vi verkligen utsätta vår jord för detta? Är det inte lite av oljeindustrins kamp för att tjäna pengar i elfte timmen? Vad kan vi som enskilda medborgare göra för att påverka utvecklingen? Vill vi det?

Enda möjligheten att bryta den här trenden är en snabbare introduktion av eldrivna fordon på bred front.

Vi kan påverka tillverkarna vid våra val av bilar och vi kan påverka politikerna till att skapa regler som gör det fördelaktigt att gör val som är bra för miljön. Så varsågoda, en liten guide i bilvärldens bränsledjungel:

Det ser ut att bli en tuff balansgång att hitta rätt bil i framtiden. Vi har redan idag att välja mellan bensin, etanol, diesel, fordonsgas, el och vätgas som drivmedel till våra bilar och vi vet att den billigaste bilen att tillverka är den bensindrivna, den mest energieffektiva är den dieseldrivna och den miljövänligaste är den eldrivna med de vätgasdrivna bilarna som god tvåa. Väljer vi med miljösamvetets utslagsgivande röst är det elbilar som är det självklara valet, möjligen i form av laddhybrider som också kan köras på fordonsgas eller etanol. Vätgasbilarna är i princip elbilar i de flesta fallen då vätgasen används som energilagring och producerar el i en bränslecell under körning. Det finns exempel på bilar där vätgasen används i en förbränningsmotor istället.

Väljer vi med plånboken är det bensindrivna eller dieseldrivna bilar som är förstahandsvalet med etanolbilar och bilar som drivs med fordonsgas som andrahandsval.

Bilindustrin är i alla fall övertygad om att vi kommer att välja bensin eller diesel. Det är där de lägger sina utvecklingspengar, men de garderar sig med elektriska drivlinor ifall några politiker vågar ta tag i vår tids största problem: de fossila bränslena. Det har i sin tur gett oss betydligt mer energieffektiva förbränningsmotorer med riktigt bra köregenskaper. Både Volkswagen-gruppen och Volvo har tagit fram små bränslesnåla motorer med bra vridmoment och hög effekt. Motorer som gör stora motorer med stor cylindervolym, många cylindrar och hög bränsleförbrukning överflödiga.

De nya möjligheterna och de lägre priserna på fossila bränslen betyder att biltillverkarna kommer att fortsätta att satsa på säkra kort som diesel- och bensin-motorer. Det betyder också att Nord Stream avvaktar med att bygga en till gasledning i Östersjön och att Lantmännen överväger att stänga sin anläggning för etanolproduktion i Norrköping. Gasledningen kan vi kanske klara oss utan men stängningen av etanolanläggningen i Norrköping är ett bakslag för oss som strävar efter miljövänligare transporter. Det paradoxala är att det blivit ett priskrig mellan etanol och fossila bränslen i USA och då exporteras amerikansk etanol, som har betydligt större negativ miljöpåverkan, till Europa.

Allt detta samverkar för att bromsa upp den så nödvändiga elbilsintroduktionen om inte politikerna visar vägen med tydliga styrmedel.

Tyvärr skapar det också en osäkerhet runt Sveriges strävan mot fossiloberoende fordonsflotta. Det kan bli tufft att nå det målet om övriga världen väljer att utnyttja de möjligheterna som ett lägre pris på fossila drivmedel ger. Dels ur ett konkurrensperspektiv men också med tanke på att bilindustrin inte kommer att fokusera lika mycket på alternativa drivmedel och då blir utbudet av elfordon mindre och de enskilda fordonen blir dyrare.