”Transportstyrelsen har nu gett klartecken till den första försöksverksamheten med självkörande buss på allmän väg i Sverige. Beslutet gör det möjligt att testa framtidens hållbara transporter.”

Så står det i ett pressmeddelande från Transportstyrlesen. Frågan är på vilket sätt en transport blir mer hållbar om den saknar chaufför.

Det är inte, enligt min uppfattning, vem eller vad som styr som avgör hållbarheten. Det är drivmedlet, hur fordonet byggs och hur dess roll i trafiksystemet blir så attraktiv att resenären väljer just det här fordonet istället för ett mindre hållbart alternativ.

Ett sådant exempel är Köpenhamns Metro till Kastrup. Ett annat exempel är Barcelonas stadsbussar med mer plats för resenärerna och internet ombord. Metron är självbärande och Barcelona använder sig av chaufförer.