Eldriven longboard + laddhybrid för framtidens städer

Politiker på alla nivåer och stadsplanerare strävar i dagens Sverige efter att utesluta privatbilismen som lösningen för våra transportbehov. Särskilt i städerna. Lyfter vi blickarna utanför Sverige så ser vi en strävan mot samverkan mellan kollektivtransporter och privatbilism. Liknande lösningar visar sig i en nyligen genomförd enkät vara en lösning som svenska pendlare verkligen skulle uppskatta. En annan [...]