Green Cargo kör hit vinet från Italien

Via Green Cargos direktlinje Italy Direct, transporterar Green Cargo varje år runt 200 stora vagnar med vin från Italien och 300 mindre vagnar med vin från Malmö till Stockholm i ett samarbete med Scanlog – Scandinavian Logistics Partners. – Vi har de senaste åren sett ett ökat intresse för mer hållbara transportlösningar. Det är mycket [...]