Mercedes-Benz vito: Ellastbil för närdistribution

Fordon för närdistribution i den urbana miljön är egentligen idealiska för elektrifiering. Tyst och avgasfri gång är naturligtvis viktigt i stadsmiljön, men också det faktum att elfordon är oerhört lättkörda är ett starkt argument för att välja elfordon i städerna. Mercedes-Benz Vito säljs nu i 15 olika länder där den finns i en rad olika [...]