Elbussar på västkusten

Volvo beskriver sig själva som marknadsledare när det gäller elektrifieringen av bussar och säger att intresset växer snabbt. Inte helt oväntat med tanke på hur Green Charge Sydost tydliggjort fördelarna både ur ekonomisk synvinkel och för miljön. – Genom att öka användningen av hybridbussar och rena elbussar kan vi minska minska energiförbrukningen, luftföroreningarna, miljöpåverkan och [...]