VTI simulerar elvägar

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, söker nya vägar för framtidens transporter. VTI inleder nu tillsammans med Trafikverket och Viktoria Swedish ICT ett omfattande forskningsprojekt för testning av elektrifierade vägar i körsimulator. – Målet med projektet är att stimulera, stödja och driva utveckling och samarbete kring elektrifiering av fordon och vägar. Vi är mycket stolta över [...]