Renault Maxity Electric: Tyst och utsläppsfri sopbil

Eldrivna fordon har en tor fördel i det att de kan köras ljudlöst. Något som är extra viktigt för olika service-funktioner i samhället som exempelvis post eller annan distribution liksom sophämtning.  Renault har tagit fram en liten, 4,5 tons, sopbil som, tack vare eldrivning, både kan köras så gott som ljudlöst inne i bostadsområden och utan [...]