Minskat CO2-utsläpp och ökad tillväxt

International Energy Agency (IEA) säger nu i en preliminär rapport att de globala koldioxidutsläppenen minskade under 2014 trots en global ekonomisk tillväxt på 3%. Der blir därmed första gången som koldioxidutsläppen minskat även under en global tillväxtperiod. Utsläppen har minskat tidigare (under tidiga 1980-talet, 1992 och 2009) men då har det alltid sammanfallit med en [...]