40 ton eldriven lastbil på trådlös elväg

”Vi har tillsammans med Electreon skapat en unik testanläggning för integration samt EMC-och EMF-tester vid vår anläggning. Det har varit en värdefull erfarenhet, och tekniken har fortsatt att visa positivt resultat. ” - Stefan Hörnfeldt, affärsutvecklare NCC ElectReon Wireless är ett israeliskt företag som utvecklar och implementerar trådlösa elvägssystem (ERS). ERS möjliggör överföring av el [...]