GreenCharge-projektet, ett demonstrationsprojekt under 2012-2018 tillsammans med 25 medlemskommuner och landsting som syftar till att ställa om fordonsflottan att bli fossilfri.

Projektet har förutom från medlemmarna fått stöd från bl.a. Energimyndigheten, Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Jönköping, Regionförbundet i Kalmar län, samarbetsparter från näringslivet m.fl.

Projektet har genomfört olika demonstrationer såsom energideklarationer på medlems-kommunernas egna fordonsflottor, följt upp lokala handlingsplaner och mål och simulerat vad som skulle behövas i respektive medlemskommun för att det övergripande målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 ska kunna uppnås. Detta har bl.a. resulterat i ökad kunskap om att det går att ställa om till fossiloberoende fordon och samtidigt spara ca 5-8% eller ca 30 Mkr per år hos medlemmarna i deras egna fordonsflottor. Att medlemskommunerna har väldigt ambitiösa mål att ställa om den egna fordonsflottan att vara fossilfri, i flera fall redan till år 2020. Att det är fullt möjligt för medlemskommunerna att nå dessa högt ställda egna mål, men att handlingsplanerna för att nå dit kan behöva förstärkas. Att vi med nuvarande åtgärder inte kommer att nå hela vägen till en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 hos medlemskommunerna som geografiskt område. Vi når en genomsnittlig reduktion på cirka 60% koldioxid till år 2030 jämfört med år 2010. Målet är att nå 70% besparing.

Sveriges största roadshow

Vi har under 2014 & 2016 genomfört en av Sveriges största roadshow där vi besökt medlemskommunerna med marknadens utbud av el- och biogasdrivna fordon. Under 2018 genomförs på medlemmarnas önskemål ytterligare en roadshow-turné. Förutom utställning och provkörning av olika fordon så presenteras även resultatet under projekttiden med specifika erfarenheter för varje medlemskommun vilka lämnas över som en stafettpinne som vägledning i det fortsatta arbetet med gröna fordon och transporter.

Ronneby4

Vi har även följt utvecklingen i medlemskommunerna som geografiskt område. Vi ser en ökning med ca 4900 fossiloberoende fordon, vilket motsvarar +30% de tre senaste åren. Sammanfattningsvis är medlemskommunerna i GreenCharge föredömen och vägvisare i den både viktiga och nödvändiga omställningen till fossilfria fordon.

Turnéplan för GreenCharge Roadshow 2018 – Någonstans nära dig!

Uppdateras kontinuerligt.

20 september Skillingaryd

21 september Ronneby

29 september Olofström

29 september Älmhult

6 oktober Sölvesborg               Program            Pressinfo

9 oktober Markaryd*

12 oktober Kungsbacka*

18 oktober Gislaved                Program Roadshow    Program Gislaveds kommun       Pressinfo

19 oktober Ljungby                 Program            Pressinfo

14 november Habo/Mullsjö  Program            Pressinfo