GreenCharge, Sveriges största regionala satsning på elfordon och laddinfrastruktur, har nu en innehållsrik vägledning för hur vi når målet om ett fossiloberoende transportsystem att presentera under Almedalsveckan.

 

Henrik Ny, forskningsledare i GreenCharge.

Henrik Ny, forskningsledare i GreenCharge.

– Äntligen kan vi ge en mer samlad bild av slutresultaten i greencharge. Vi kommer bland annat att gå in på hur elfordon och förnybar energi kan ge fler arbetstillfällen och bli en ekonomisk tillgång för kommunerna och Sverige i stort, säger projektets forskningsledare Henrik Ny.

GreenCharge bjuder in till presentation av projektets arbete med forskning, demonstrationer och omvärldsbevakning  den 30 juni i Donnerska huset klockan 16.00 – 18.00.

Henrik fortsätter med att berätta hur forskningen kan visa att införandet av elfordon- och laddinfrastruktur är avgörande för ett framtida hållbart samhälle. Det är en av slutsatserna från projektet GreenCharge.

Stefan prt

Stefan Nilsson, journalist med omvärldsbevakningsansvar inom GreenCharge

– Samtidigt som vi ser hur utvecklingen på alla plan går mot eldrivna fordon har vi under projektets tid kunnat följa en snabb utveckling mot energieffektiva och framtidssäkra transportsystem jorden runt, berättar Stefan Nilsson, ordförande Miljöfordon Syd och projektets journalist med ansvar för omvärldsbevakningen. Vi har följt Barcelonas väg mot ökad elektrifiering och Grenobles väg mot samordning av elbilspooler och allmänna transportmedel. Riktigt bra inspiration för svenska beslutsfattare, som vi kunnat presentera på vår hemsida greencharge.se. Samtidigt har vi medlemskommuner som Sölvesborg där man faktiskt har fler kommunala elbilar per capita än i Oslo..

Grundtanken bakom projekt GreenCharge är att arbeta för en hållbar introduktion av elfordon och laddinfrastruktur i Småland, Blekinge, Öland och Norra Skåne. Vi har under projekttiden kunnat visa att elfordon och eldrivna bussar är konkurrenskraftiga på alla plan, samtidigt som de är överlägsna ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Jonas Lööf, projektledare inom GreenCharge

Jonas Lööf, projektledare inom GreenCharge

– Genomförda energideklarationer är ett av projektets mest framträdande resultat som visar på att medlemmarna kan introducera över 1500 elfordon samtidigt som kostnaden minskar med 25 miljoner kronor om året, vilket motsvarar åtta procent, säger Jonas Lööf, ansvarig för den operativa projektledningen inom GreenCharge Sydost. Dessutom kan fyra av fem personbilar och lätta lastbilar ersättas med eldrift sett till hur bilarna används idag samt att koldioxidutsläppen kan minskas totalt med 80 procent. Detta visar tydligt på vilka möjligheter som finns redan idag och som ger oss möjligheten att hjälpa kommunerna att gå från ord till handling, En direkt konsekvens av GreenCharges arbete.

GreenCharge har inom flera områden klarlagt vad som krävs för en framtidssäker, konkurrenskraftig utveckling av elfordon. Ett vida uppmärksammat resultat kom 2013 då det konstaterades att elbussar var 25 procent billigare än dieselbussar. Genomförda energideklarationer på medlemskommunernas fordonsflottor visar att en övergång till fordon som kan drivas med förnybar energi både kan spara 25 miljoner kronor årligen (8%) samt minska koldioxidutsläppen med 80 procent.

– Det är också glädjande att målen om fler elbilar och laddplatser infrias inom projekttiden, fortsätter Jonas Lööf. Resultatet pekar åt cirka 500 elbilar och ganska precis 200 laddplatser.  

GreenCharge skapades som ett samarbetsprojekt mellan Blekinge Tekniska Högskola, BTH, Miljöfordon Syd och CGI, som skapat ett avancerat system för laddinfratsruktur med övervakning och möjlighet till betalningslösningar.

Bengt-Åke Claesson på CGI, visar på potentialen i intelligenta system för övervakning av laddinfrastrukturen

Bengt-Åke Claesson på CGI, visar på potentialen i intelligenta system för övervakning av laddinfrastrukturen

– När vi gick in i det här projektet hade vi en stor satsning i Nederländerna i ryggen, beättar Bengt-Åke Claesson, CGI.

– Nu går vi vidare och visar på möjliga vägar till en fossilfri fordonsflotta 2030 och bortom det till fullt hållbara transporter i Sverige, säger Stefan Nilsson. Redan nu ser vi en trend mot lägre priser på elbilarna och längre räckvidd, samtidigt som vi med stort intresse kommer att följa en av bilvärldens giganter, Toyota, när de lovar en snabb kostnadssänkning för bränslecellsbilar där energin lagras i vätgas och omvandlas till el i bränslecellen. Två konkurrerande tekniker som triggar till allt snabbare förändringar.

Ur ett svenskt perspektiv är det spännande att kunna presentera två studier som pekar på hur vi med hjälp av rätt incitament kan nå framgång i övergången till elfordon och en utredning av läget när det gäller elvägar, som kan vara den rätta lösningen för långväga transporter med tunga fordon. Ett typexempel där Sverige ligger i framkant och en teknik som kan skapa inhemska arbetstillfällen, samtidigt som vi öppnar för bättre miljö.

Varmt välkommen till slutredovisningen av Sveriges största regionala satsning på elfordon och laddinfrastruktur med privata, kommunala, regionala, och statliga organisationer den 30 juni i Donnerska huset klockan 16.00 – 18.00.